“El Collar de la Coloma”

“El Collar de la Coloma” (1022) poesia andalusí. Autor: Ibn-Hazm de Còrdova Traducció: Antoni Martínez Rapsode: Vicent Camps Dansa: Sara Guirado Percussió: Diego López Llaüt: Tobal Rentero Flautes i clarinet: Maria Moreno Música Original i guitarra: Miquel Pérez...

El Vetlatori de Tavernes de la Valldigna

  Este vetlatori el va recuperar el grup de danses Alimara i Toni Mestre, les coples o les lletres. Va ser un dels últims que es van cantar en 1927, abans que l’església els prohibira. La cançó la cantaven quan moria un albaet o albaeta (un xiquet o xiqueta...

Pin It on Pinterest