“El Collar de la Coloma”

“El Collar de la Coloma” (1022) poesia andalusí. Autor: Ibn-Hazm de Còrdova Traducció: Antoni Martínez Rapsode: Vicent Camps Dansa: Sara Guirado Percussió: Diego López Llaüt: Tobal Rentero Flautes i clarinet: Maria Moreno Música Original i guitarra: Miquel Pérez...

Homer l’Odissea -Melodemodomies

Homer l’Odissea. Música original: Miquel Pérez Pereloó. Dibuixos: Joan Castejón. Rapsode: Tomàs Llopis. Traducció: Joan Francesc Mira. Direcció audiovisual: Romualdo Soler (El Takataka). Calrinet veu oceandrum i sirena Maria Jesús Moreno, violí i sirena Sandra...

Pin It on Pinterest